Strona parafii Miłosierdzia bożego
w Zakopanem - cyrhli

 

Liturgia

2021-10-19, Wtorek, Rok B, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy
Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 8a i 9a)
Por. Łk 21, 36
Łk 12, 35-38
2021-10-20, Środa, Rok B, I, Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
Rz 6, 12-18
Ps 124 (123), 1b-3. 4-6. 7-8 (R.: por. 8a)
Por. Mt 24, 42a. 44
Łk 12, 39-48
2021-10-21, Czwartek, Rok B, I
Rz 6, 19-23
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)
Flp 3, 8b-9a
Łk 12, 49-53

Wydarzenia

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2021

 

Burmistrz Miasta Zakopane jako Gminny Komisarz Spisowy przypomina o trwającym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

 

Obowiązku tego można dopełnić przez Internet lub telefon do momentu, aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi Cię, zgodnie z ustawą nie możesz odmówić przekazania danych.

Mieszkańcy Zakopanego, którzy jeszcze nie dokonali samospisu mogą się spisać w Urzędzie Miasta Zakopane, gdzie przygotowane jest stanowisko komputerowe oraz skorzystać z pomocy Rachmistrza w godzinach od 8.00 do 15.00.

Gminne Biuro Spisowe pełni dyżur w godzinach od 8.00 do 15.30, podczas którego można uzyskać informację, jak również dopełnić obowiązku spisania się. Kontakt również telefoniczny na podane numery telefonu 182020437 lub 182020443.

Osoba dokonująca spisu musi posiadać numery PESEL wszystkich domowników oraz znać powierzchnię użytkową mieszkania.

 

 

Z poważaniem Marta Buńda

z-ca Gminnego Komisarza Spisowego


Jubileusz -350 lecia

Boża Opatrzność, która z mocą rozciąga się od krańca do krańca i wszystkim kieruje ze słodyczą, i której drogi nie są drogami naszymi, zechciała mieć maleńką trzódkę mariańską najukochańszej i niepokalanej Matce oddaną, nie w granicach jednego Królestwa Polskiego, gdzie jest jej gniazdo, lecz rozszerzoną po całej ziemi.

 

(P. Fr. Alexio de S. Octaviano Fischer w roku 1758 w Protocollum Balsamanensis)

 

Ośrodek Adopcyjny 'Dzieło Pomocy Dzieciom'

Linki

Facebook

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Miłosierdzia Bożego , siedziba: ul. Cyrhla 37, Zakopane 34 - 500.