Vademecum dla narzeczonych

Vademecum dla narzeczonych
którzy pragną zawrzeć sakrament małżeństwa poza swoją parafią w kaplicy na Jaszczurówce

 

 1. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego tylko proboszcz parafii tymczasowego lub stałego miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej może pobłogosławić ich związek małżeński. Tymczasowe miejsce zamieszkania to przebywanie powyżej 3 miesięcy, stałe miejsce powyżej 5 lat.
 2. Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć ślub poza parafią, np. na Jaszczurówce to:
  - na 3 miesiące przed planowanym ślubem zgłaszają się do proboszcza stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkiwania narzeczonego lub narzeczonej, aby poprosić go o pozwolenie na ślub poza parafią
  - dla narzeczonych, którzy mieszkają daleko od Zakopanego najdogodniejsze jest załatwianie wszystkich formalności przedślubnych u proboszcza stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkiwania narzeczonego lub narzeczonej
  - jeśli załatwiamy sprawy formalne we własnej parafii to należy przedstawić swojemu księdzu proboszczowi:
  • akt chrztu zawierający również zapis o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeżeli byliśmy chrzczeni gdzieindziej) pamiętając, że dokument ten jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty),
  • dokumenty do ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy),
  • świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego,
  • dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
  • jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny należy przedstawić skrócony odpis aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • wdowiec lub wdowa przedstawiają akt zgonu swojego współmałżonka.
 1. Po wypełnieniu wspomnianych formalności najpóźniej na 2 tygodnie przed ustalonym wcześniej z proboszczem z Cyrhli terminem ślubu należy dostarczyć mu osobiście lub przesyłką kurierską pozwolenie czyli tzw. licencję od proboszcza stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkiwania narzeczonego lub narzeczonej, dokumenty do ślubu konkordatowego i dane świadków.
 2. Należy pamiętać, że w zimie kaplica na Jaszczurówce jest bardzo słabo ogrzewana.
 3. Odnośnie dobrowolnej ofiary składanej zwyczajowo z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa należy pamiętać, że kaplica na Jaszczurówce jest obiektem zabytkowym.
 4. W sprawie ewentualnej organowej oprawy muzycznej należy skontaktować się z organistką p. Ireną Majerczyk nr tel. 793-633-833 minimum na miesiąc przed ślubem.
 5. Koszt posługi zakrystianina wynosi 100 zł.
 6. Ważna uwaga, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na którym leży kaplica na Jaszczurówce jest absolutny zakaz rozsypywania konfetti.
 
 
 
 
 
 
Facebook

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Miłosierdzia Bożego , siedziba: ul. Cyrhla 37, Zakopane 34 - 500.